Bursa të plota nga Republika Çeke

Bursa të plota nga Republika Çeke

Përshkrimi Aplikimet për bursat e qeverisë çeke vlejnë për shtetasit nga vendet në zhvillim për të ndjekur programin e Bachelorit / Masterit / Doktoraturës në universitetet publike të Republikës Çeke. Qeveria e Republikës Çeke ofron bursa në kuadrin e Asistencës për Zhvillim të Jashtëm për të mbështetur studimin e shtetasve të huaj. Kriteret: Bursat nuk mund t’u jepen personave nën moshën 18 vjeç. (Aplikantët duhet të jenë 18 vjeç, të paktën më 1 shtator  kur të…

Read More

Bursa të plota Masteri dhe Doktorature në Rusi

Bursa të plota Masteri dhe Doktorature në Rusi

Përshkrimi Universiteti Federal Ural shpall 75 bursa ndërkombëtare për studentët e rinj ndërkombëtarë që mbulojnë tarifat e shkollimit për periudhën e plotë të MS, MA dhe studimet e doktoraturës dhe një vit opsional të kursit përgatitor për gjuhën ruse. Misioni i Universitetit Federal Ural është rritja e konkurrencës, ri-industrializimin, formimin e njeriut, potencialin shkencor dhe teknologjik, modernizimin e qëndrueshëm të degëve tradicionale të ekonomisë dhe zhvillimin e degëve të ekonomisë postindustriale të Zonës Federale Urale….

Read More