Studime me bursë në Farcë

Studime me bursë në Farcë

Afati i fundit i aplikimit: 10 Shtator 2017, jo më vonë se ora 11:00 CEST Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë Çfarë ofrohet: tre bursa të plota (100%) për studime MA  në Menaxhimin e Inovacionit The School of Bridges Business School ofron bursa te plota për programin që fillon në tetor 2017. Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program bursash. Qëllimi i bursës është që të sigurojë…

Read More

Studime post doktorature me bursë në Francë

Studime post doktorature me bursë në Francë

Afati i fundit i aplikimit: 15 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë të doktoratës Granti ofron: 2,000 euro në muaj Si pjesë e partneritetit midis Fondacionit Gerda Henkel dhe Kolegjiumit të Edukimit Mondial, dy grante pas doktoratës do të jepen për një periudhë prej 12 muajsh për dy studiues të rinj që jetojnë jashtë Francës. Collège d’études mondiales është një qendër shkëmbimi dhe reflektimi për kërkuesit në Shkencat Sociale dhe Humanistike. Institucioni përballet…

Read More