Bursa studimi të financuara në Gjermani

Bursa studimi të financuara në Gjermani

Bursat DAAD u ofrojnë të diplomuarve mundësinë për të vazhduar arsimin e tyre në Gjermani me një program pasuniversitar ose vazhdimin e kurseve të studimit. Ky program promovon gjithashtu shkëmbimin e përvojave dhe njohjen e shumë njerëzve. Kush mund të aplikojë? Aplikantët jo-gjermanë,të cilët janë diplomuar në fushën e Arkitekturës, Dizajnit të Brendshëm, Konservimit të Monumenteve, Planifikimit Urbanistik / Zhvillimit Urban, Planifikimit Rajonal, Arkitekturës së Peizazhit, Planifikimit të Peizazhit, deri në datën e fillimit të…

Read More

1000 bursa studimi në Gjermani

1000  bursa studimi në Gjermani

Fondacioni Heinrich Boll ka hapur thirrjet për aplikime për bursa. Mund të aplikojnë studentë nga e gjithë bota për vitin akademik 2019-2020. Departamenti i bursave të Fondacionit Heinrich Böll jep bursa për ndjekjen e programeve të Bachelorit, Masterit, Doktoraturës për studentë nga e gjithë bota. Aplikantët duhet të plotësojnë kërkesat specifike të gjuhës angleze / gjuhëve të tjera në mënyrë që të jenë në gjendje të studiojnë në Gjermani. Bursat jepen në të gjitha degët,…

Read More

Thirrje për bursa në studimet PhD në degën e Drejtësise, Gjermani

Thirrje për bursa në studimet PhD në degën e Drejtësise, Gjermani

Afati i aplikimit: 15 Shkurt 2017 Albrecht Mendelssohn Bartholdy Graduate School of Law, në Universitetin e Hamburgut po ofron bursa të doktoratës për studentët ndërkombëtarë. Bursat janë projektuar posaçërisht për të diplomuarit e të dy shkencave juridike dhe disiplina të tjera të cilët janë të prirur për të prodhuar punë ambicioz të doktoraturës në një mjedis të shkëlqyer dhe ndërdisiplinore hulumtuese. Kriteret e aplikimit: Shkolla ofron pranim të kandidatëve të cilët duket se kanë një rekord…

Read More