Mundësi studimi me bursë

Mundësi studimi me bursë

Afati i fundit i aplikimit: 31 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: studentë vendas dhe ndërkombëtarë Çfarë ofrohet: Bursë e plotë PhD Universiteti Khazar me mbështetjen e seksionit SPE Azerbajxhan po ofron një bursë Ph.D. të plotë brenda Shkollës së Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara. Bursa është e hapur për studentët vendas dhe ndërkombëtarë. Universiteti Khazar i Azerbajxhanit, i cili përkthehet drejtpërdrejt si Universiteti Kaspik, është një universitet privat i vendosur në Baku, Azerbajxhan. Kriteret…

Read More

Bursa doktorature në Gjermani

Bursa doktorature në Gjermani

Përshkrimi PIER Helmholtz Graduate School është duke ofruar 6 pozicione doktorature për studentët e talentuar dhe të motivuar në fushat e kërkimit të PIER. Pozicionet janë të hapura për aplikantë të të gjitha kombësive, të cilët nuk e kanë filluar ende projektin e tyre të Doktoraturës dhe kanë përfunduar studimet Master.   Kriteret Kriteret e mëposhtme duhet të plotësohen nga aplikantët, në mënyrë që të jenë të vlefshëm për këto pozicione: Diplomë master (ose ekuivalente)…

Read More