Kurs online falas mbi menaxhimin e burimeve njerëzore

Kurs online falas mbi menaxhimin e burimeve njerëzore

Në këtë kurs, aplikantët do të mësojnë praktikat më të mira të burimeve njerëzore për të përmirësuar kulturën e tyre të biznesit dhe të jenë një menaxher efektiv i njerëzve. Kursi do të fillojë më 3 gusht 2017. Kohëzgjatja: 7 javë Itensiteti: 4-5 orë/javë Tema: Biznes & Menaxhim Institucioni: Instituti Indian i Menaxhimit, Bangalore dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 3 gusht 2017 Si të bashkoheni me këtë kurs: Shko në…

Read More