Mundësi studimi me bursë në Universitetin Bridgeport

Mundësi studimi me bursë në Universitetin Bridgeport

Afati I përfundimit: 1 Prill 2017 Kush mund te aplikoje? Studentët ndërkombētarë Bursa përfshin: mbulimin e plotē të kostos së shkollimit dhe akomodimin. Bursat jepen për studime në Universitetin e Bridgeport (Bridgeport University) Pranueshmëria Aplikantët duhet të kenë aftësi të plotë të gjuhës angleze dhe të kenë ekuivalentin e një note të përgjithshme mesatare (GPA) 3.5  ose më e lartë në një shkallë prej 4. Përzgjedhja përfundimtare do të bëhet në bazë të potencialit të…

Read More