Thirrje për trajnim 1-ditor në fushën e biznesit

Thirrje për trajnim 1-ditor në fushën e biznesit

Organanizuar nga Akademia Profesionale Elita. Në trajnim do trajtohen temat : Menaxhim Burimesh Njerëzore dhe Lidershipi, këshilla mbi Taksat dhe Tatimet, këshilla mbi Planifikimin Financiar dhe mbi Koncesionet Shtetërore si dhe aplikimet për to. Trajnimi do të zhvillohet më datë 22 Tetor 2016 ditë e shtunë, ora 14.00-18.00 pranë Ambienteve të Tirana International ( 15 katëshi). Në përfundim pajiseni me certifikatë pjesëmarrje. Atë ditë do shpërndahen bursa për vazhdimin e degës 5 mujore të “Menaxhim…

Read More

Kurs online falas/ Lider në zhvillimin global

Kurs online falas/ Lider në zhvillimin global

Universiteti i Queensland (UQ) ofron kurs falas online për Lider në Zhvillimiin Global.  Ky kurs ka për qëllim pjesëmarrëjen e personave që kanë përvojë ose një interes të fortë për të punuar në zhvillimin global.  Në këtë kurs biznesi dhe  menaxhimi aplikantët do të mësojnë aftësi kyçe drejtuese, konceptet dhe teoritë e nevojshme që i duhen për të qenë  një udhëheqës i suksesshëm në zhvillimin global dhe për të përcaktuar stilin e lidershipit brenda konteksteve të…

Read More
1 2 3 4