Konkurs fotografie nga Biblioteka Kombëtare

Konkurs fotografie nga Biblioteka Kombëtare

Thirrje për konkurs! Ekspozoni fotot tuaja në ekspozitën “Europeana Collections”. Gjatë këtij viti Biblioteka Kombëtare mori pjesë në një nga projektet më interesante të Europeana-s (Portali europian digjital i bibliotekave kombëtare, muzeumeve etj), përmes ekspozitës me kartolina dhe fotografive të rralla nga Shqipëria. Kjo ekspozitë kishte si synim të vinte në dukje peisazhet, qytetet dhe krahinat përgjatë Europës jug-lindore, që nga fillimet e artit të fotografisë. Tashmë, ky projekt synon të zhvillojë një kërkim të…

Read More

Vend i lirë pune në Bibliotekën Kombëtare

Vend i lirë pune në Bibliotekën Kombëtare

Biblioteka Kombëtare shpall konkurs për vend të lirë pune në pozicionin “Jurist” (pozicion i përkohshëm me afat deri në 6 muaj, zëvendësim për leje shtatëzënie). Kërkesa minimale për kandidatët: Të jetë i diplomuar në “Shkencat Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”. Nota mesatare e studimeve (Bachelor+Master Shkencor) të jetë 8 (tetë) e lart; Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 3 (tre) vjet, nga të cilat 2 (dy) vjet në fushën e prokurimeve publike; Të…

Read More