Konferencë ndërkombëtare në Beograd

Konferencë ndërkombëtare në Beograd

Një ngjarje rajonale “Filantropia për Forcimin e Kapacitetit dhe Qëndrueshmërisë së OShC-ve” u mbajt në nëntor të vitit 2015 në Beograd, duke mbledhur rreth 70 OShC dhe përfaqësues të qeverive aktive në fushën e filantropisë korporative dhe individuale. Për të drejtuar më tej ndryshimet në rajon në këtë fushë, TACSO planifikon të organizojë Konferencën Rajonale: Filantropia në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë duke e bërë atë punë pas dy vjetësh për të parë se cilat veprime…

Read More

Shkollë verore në Sarajevë

Shkollë verore në Sarajevë

Afati i fundit i aplikimit: 29 maj 2017 Kush mund të aplikojë: studiues të rinj: historianë, shkencëtarë kulturorë dhe socialë, planifikues të qytetit dhe arkitektë Vendi: 4 – 15 Shtator 2017, Beograd dhe Sarajevë Shkolla e verës “Historia merr vendin – Dinamika e Ndryshimit Urban” do të sjellë nga 4 deri më 15 shtator 2017 njëzet studiues të rinj ndërkombëtarë – historianë, historianë të artit, arkeologë, shkencëtarë kulturorë e socialë, planifikues të qytetit dhe arkitektë. Programi…

Read More

Shkollë verore në Sarajevë

Shkollë verore në Sarajevë

Afati i fundit i aplikimit: 29 maj 2017 Kush mund të aplikojë: studiuesit e rinj – historianë, historianë të artit, arkeologë, shkencëtarë kulturorë dhe socialë, planifikues të qytetit dhe arkitektë Përfitimet: shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit do të mbulohen nga organizatorët Shkolla e verës “Historia merr vendin – Dinamika e Ndryshimit Urban” do të sjellë nga 4 deri më 15 shtator 2017 njëzet studiues të rinj ndërkombëtarë – historianë, historianë të artit, arkeologë, shkencëtarë kulturorë e…

Read More

Mundësi punësimi në Beograd

Mundësi punësimi në Beograd

Afati i aplikimit: 27 Gusht, 2015 Kush mund të aplikojë? Kandidatë me diplomë shkenca politike, administrim publik, shkenca sociale, ose fusha të ngjashme. Aplikantët gjithashtu duhet të kenë rrjedhshmëri në gjuhën serbe dhe angleze Shpërblimi: tre vjet kontratë me mundësi vazhdimi Përshkrimi H.art ekziston që nga viti 2006 me qëllim për të dhënë një kontribut të veçantë për ekonominë dhe individët. Ajo është një agjenci konsulente për Burimet Njerëzore me ekspertizë dhe përvojë në zhvillimin e…

Read More