Praktika mësimore në Bashkinë e Tiranës

Praktika mësimore në Bashkinë e Tiranës

Bashkia Tiranë është një institucion publik vendor me një qasje bashkëkohore në zbatimin e politikave të menaxhimit të burimeve njerëzore. Bashkia Tiranë ofron një mundësi shumë të mirë praktike mësimore për të gjithë të rinjtë dhe të rejat që ndjekin studimet e larta universitare. Studentët që zgjedhin Bashkinë Tiranë për të kryer praktikën mësimore vendosen në një mjedis dinamik pune dhe ndërveprojnë me kolegët e çdo njësie organizative, të cilët ndajnë me ta eksperiencën e…

Read More

Thirrje për aplikime/ Bashkia Tiranë kërkon 37 praktikantë

Thirrje për aplikime/ Bashkia Tiranë kërkon 37 praktikantë

Bashkia Tiranë kërkon 37 praktikantë, të cilët do të duhet të jenë të profilit: 2 Administrim Biznes 4 Shkenca Sociale 6 Juristë 2 Inxhinierë Ndërtimi 1 Inxhinier Urbanistike 1 Inxhinieri Mjedisi 1 Inxhinieri Hidrike 1 Inxhinieri Rrjetesh 3 Punonjës Social 1 Sociologji 1 Psikologji 1 Inxhinieri Agrare 2 Agro-Biznes 2 Ekonomi Agrare 5 Akademia e Rendit 2 Financë 1 Ekonomiks 1 Informatikë Ekonomike Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar…

Read More