Mundësi praktike në Bankë

Mundësi praktike në Bankë

Qendra e Karrierës së Fakultetit të Ekonomisë, në vijim të bashkëpunimit me International Commercial Bank sh.a ju mundëson program internshipi! International Commercial Bank sh.a operon në tregun shqiptar për një periudhë prej 20 vjetësh. Aktualisht Banka kërkon Praktikantë në rrethin Tiranë. Kriteret për profilet e praktikantëve janë renditur si më poshtë: Profili : Praktikant pranë Shërbimit në Degë Raporton te : Drejtuesi i Operacioneve të Degës Kohëzgjatja: 3- 6 Muaj Orët: 4- 5 orë/ditë Përgjegjësitë…

Read More