Konkurs nga Banka e Shqipërisë

Konkurs nga Banka e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në konkursin e hapur “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2018”, i dedikuar për studentët shqiptarë të diplomuar gjatë periudhës 1 tetor 2017 – 30 shtator 2018, brenda dhe jashtë vendit, për punë shkencore në një nga çështjet e ekonomiksit monetar e ndërkombëtar, stabilitetit financiar, çështje të integrimit ekonomik të vendeve të Ballkanit në Evropë, politika monetare dhe politikat makroprudenciale…

Read More

Konkurs nga Banka e Shqipërisë

Konkurs nga Banka e Shqipërisë

Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë Banka e Shqipërisë fton të gjithë studentët shqiptarë të diplomuar gjatë periudhës 1 tetor 2016 – 30 shtator 2017 në universitetet brenda dhe jashtë vendit, të marrin pjesë në konkursin e hapur “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2017”, duke paraqitur temat e tyre të diplomës. Temat e diplomës mund të jenë të fokusuara në një nga çështjet e ekonomiksit monetar e ndërkombëtar,…

Read More

Konkurs me vizatime nga Banka e Shqipërisë

Konkurs me vizatime nga Banka e Shqipërisë

Shpallet Konkursi me vizatime “Paraja ime” për nxënësit e klasave I-III Me rastin e Javës së Parasë (27 mars – 2 prill 2017), Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Shoqata Shqiptare e Bankave – AAB organizon Konkursin me vizatime “Paraja ime”. Nxënësit e shkollave fillore (klasat I-III) ftohen të realizojnë vizatime të thjeshta mbi konceptin e tyre të parasë dhe rëndësinë e kursimit dhe t’i dërgojnë në adresë të Bankës së Shqipërisë. Vizatimet do të…

Read More

Konkurs për esenë më të mirë

Konkurs për esenë më të mirë

Me rastin e Javës së Parasë (27 mars – 2 prill 2017), Shoqata Shqiptare e Bankave – AAB në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë organizon konkursin “Eseja më e mirë” me temë: “A duhet të jetë i detyrueshëm edukimi financiar në kurrikulën akademike?” Konkursi fton të marrin pjesë studentë të degës financë-bankë të vitit të tretë, duke dorëzuar brenda datës 17 mars, ora 09:00, esenë argumentuese në gjuhën shqipe, me maksimumi 1500 fjalë. Eseja duhet…

Read More

Konkurs për video nga Banka e Shqipërisë

Konkurs për video nga Banka e Shqipërisë

Shpallet Konkursi “Videoja më e mirë” me temë: “Kurse për ditë të vështira! Kurse për ditë më të mira!” Afati i dorëzimit të materialeve pranë Bankës së Shqipërisë është data 17 mars 2017, ora 9:00. Votimi online do të kryhet deri në datën 24 mars, ora 9:00. Me rastin e Javës së Parasë (27 mars – 2 prill 2017), Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Shoqata Shqiptare e Bankave – AAB organizon konkursin “Videoja më…

Read More