Mundësi punësimi pranë Bankës Botërore

Mundësi punësimi pranë Bankës Botërore

Afati i fundit i aplikimit: 28 korrik 2017 Kush mund të aplikojë: kandidatët e regjistruar për doktoraturë ose master dhe përvoja relevante në punë Kompensimi: një pagë konkurruese ndërkombëtare, bazuar në arsimin dhe përvojën profesionale Programi i Profesionistëve të Rinj (YPP) është një pikënisje për një karrierë emocionuese në Grupin e Bankës Botërore. Kjo është një mundësi unike për talentet më të rinj të cilët kanë si një pasion për zhvillimin ndërkombëtar dhe potencialin e…

Read More

Mundësi punësimi nga Banka Botërore

Mundësi punësimi nga Banka Botërore

Afati i fundit i aplikimit: 28 korrik 2017 Kush mund të aplikojë: kandidatët e regjistruar për doktoraturë ose master dhe përvoja relevante në punë Kompensimi: një pagë konkurruese ndërkombëtare, bazuar në arsimin dhe përvojën profesionale Programi i Profesionistëve të Rinj (YPP) është një pikënisje për një karrierë emocionuese në Grupin e Bankës Botërore. Kjo është një mundësi unike për talentet më të rinj të cilët kanë si një pasion për zhvillimin ndërkombëtar dhe potencialin e…

Read More

Banka Botërore hap thirrjet për bursa studimesh

Banka Botërore hap thirrjet për bursa studimesh

Banka Botërore ka hapur konkursin vjetor për bursa për studime Master për aplikues nga vendet (anëtare) në zhvillim, ku bëjnë pjesë Shqipëria edhe Kosova. Disa nga universitetet për ku ofrohen bursat janë: Universiteti i Harvardit, Universiteti Columbia, Universiteti John Hopkins, Universiteti i Chicagos, Universiteti i Londrës (LSE, UCL, SOAS, LSHTM), Universiteti i Manchesterit, Science-Po, AgroParisTech, Universiteti i Tokyos, Universiteti i Hiroshimës, Universiteti i Nagasakit, Universiteti i Montrealit dhe universitete tjera në Amerikë, Evropë, Azi, Australi…

Read More

Program për Profesionistët e Rinj nga Banka Botërore

Program për Profesionistët e Rinj nga Banka Botërore

Janë hapur aplikimet për Programin e Profesionistëve të Rinj të Bankës Botërore 2017 (YPP). YPP është një pikë fillimi për një karrierë të mrekullueshme në Bankën Botërore. Që nga themelimi në 1963, YPP ka rekretuar mbi 1700 njerëz nga rreth 120 vende. Programi është dizenjuar për individë të kualifikuar në nivel të lartë dhe të motivuar, të aftë në fushat relevante teknike/operacionale të Bankës Botërore si psh: ekonomi, financë, arsim, shëndet public, shkenca sociale, inxhinieri,…

Read More

“Financimi për Zhvillim”/ Kurs online falas nga Banka Botërore

“Financimi për Zhvillim”/ Kurs online falas nga Banka Botërore

Afati i aplikimit: 16 Nëntor, 2015 Grupi i Bankës Botërore është duke bashkëpunuar me Coursera për të ofruar një kurs falas online me titull: Financimi për Zhvillim. Qëllimi i këtij kursi 4-javor është që familjarizimi  i më shumë njerëzve me axhendën e re të zhvillimit, rolin kritik të sektorit privat dhe përdorimin e financave, duke përfshirë edhe zgjidhje inovative, për të financuar SDG-të dhe për të përmbushur qëllimet e Grupit të Bankës për t’i dhënë…

Read More