Bursa në Australi

Bursa në Australi

Bursat e Universitetit dhe Qeverisë së Commonwealth (Komonuelthit) vlejnë për studentë nga e gjithë bota. Këto bursa do të jepen për të ndjekur programet studimore në nivel të lartë në Universitetin e Newcastle. Aplikantët duhet të kenë përfunduar të paktën katër vjet studimi universitar me arritje të shkëlqyera akademike dhe duhet të plotësojnë kërkesat e aftësisë në të folur e shkruar të gjuhës angleze. Bursat ofrohen në fusha të ndryshme për të ndihmuar studentët në…

Read More

Studime me bursë në Australi

Studime me bursë në Australi

A po planifikoni të ndiqni së shpejti master apo doktoraturë? Ky është një informacion shumë i mirë që duhet të shikoni. Ku: Universiteti i Melburnit, Australi Kombësia: Studentët ndërkombëtarë mund të aplikojnë. Çmimi i bursës mbulon: Ndihmën vjetore e jetesës Tarifën shkollore Kush ka të drejtë të aplikojë: Studentët ndërkombëtar Personat që njihen me të gjitha kërkesat për pranimin e Universitetit të Melburnit Ata që kanë mundësi të marrin pjesë në studime me kohë të plotë…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Australi

Mundësi studimi me bursë në Australi

Universiteti i Teknologjisë Sydney është një universitet publik në Sydney, Australi. Universiteti u themelua në formën e tij të tanishme në vitin 1988, megjithëse origjina e tij ishte në vitet 1870. Është pjesë e Rrjetit Teknologjik Australian të universiteteve. Aplikantët, gjuha e parë e të cilëve nuk është anglisht, zakonisht kërkohet të ofrojnë dëshmi të aftësisë në gjuhën angleze në nivelin më të lartë të kërkuar nga Universiteti. Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion…

Read More

Studime me bursë në Australi

Studime me bursë në Australi

Afati i fundit i aplikimit: 31 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: studentë australianë dhe ata ndërkombëtarë Bursa përfshin: 26.392 USD në vit pa pagesë tatimore, në pagesa dy javore, udhëtimi në Canberra nga Australia, rimbursimi i disa shpenzimeve të largimit, kompensimi për rimbursimin e tezës Universiteti Kombëtar Australian ka hapur për një numër të bursave PhD në dispozicion për studentët Australian dhe ata ndërkombëtarë. Bursat jepen për periudhën tre vjeçare me orar të plotë, me një…

Read More

Mundësi studimi me bursë në Australi

Mundësi studimi me bursë në Australi

Universiteti Kombëtar Australian ka hapur aplikimin për një numër bursash PhD në dispozicion për studentët Australian dhe ndërkombëtar. Bursa ka një vlerë prej $ 26,392 në vit pa taksa, në pagesa dy javore. Bursat jepen për tre vjet me orar të plotë, me një shtyrje të mundshme gjashtë mujore. ANU është një universitet udhëheqës botëror në kryeqytetin e Australisë, Canberra. Vendndodhja tregon historinë e tyre unike, lidhjet me qeverinë australiane dhe qëndrimin e veçantë si…

Read More

Hapen thirrjet për aplikime për bursa në Australi

Hapen thirrjet për aplikime për bursa në Australi

Afati i aplikimit: 1 Mars 2017 Në Australi, një projekt PhD është në dispozicion për të studiuar se si temperatura ndikon në zhvillim duke përdorur një kombinim të të dhënave ekzistuese dhe të sapo mbledhura. Hulumtimi do të përqëndrohet në efektet e temperaturave fole mbi metabolizmin, rritjen, stresin, ngrohjen, maturimit imunitar, punën e të rriturve dhe plakjes molekulare dhe se si këto efekte mund të zbuten nga një edukate bashkëpunuese. Kriteret e aplikimit: Studenti duhet…

Read More