Program për artistët e rinj në Signapor

Program për artistët e rinj në Signapor

Afati i fundit i aplikimit: 11 gusht 2017 Kush mund të aplikojë: artistët në zhvillim, administratorët e arteve ose programues nga e gjithë bota Vendi: Shtator 2017 – Mars 2018. | Singapori dhe Malajzia Programi Artistët për një Botë më të Mirë kërkon të rritet Artet për Ekosistemin e Mirë, i cili shfrytëzon fuqinë e arteve dhe kulturës për të krijuar ndryshime pozitive shoqërore. Këtë vit, programi do të fokusohet në eksplorimin se si artet…

Read More