Bursa për pjesmarrje në programin CONFINTEA

Bursa për pjesmarrje në programin CONFINTEA

Afati i fundit i aplikimt: 15 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: aplikantët nga çdo Shtet Anëtar i UNESCO-s Bursa përfshin: sigurimin shëndetësor, bileta e ekonomisë së kthimit, akomodimi Instituti për mësim gjatë gjithë jetës i UNESCO-s (UIL) po ofron 10 bursa  CONFINTEA për zyrtarët qeveritarë dhe përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile që punojnë në pozicione kyçe në fushën e të mësuarit për të rritur dhe arsim (ALE). Bursat janë me kohëzgjatje një mujore dhe…

Read More

Konferencë ndërkombëtare në Japoni

Konferencë ndërkombëtare në Japoni

Afati i aplikimit: 2 qershor 2017 Kush mund të aplikojë: edukatorët, akademikët, studiuesit, studentët, organizatat jo-fitimprurëse dhe profesionistët, punonjësit socialë dhe aktivistët e paqes. Vendi: 9-11 gusht 2017 në Nagasaki, Japoni Hapen aplikimet për Simpoziumin Ndërkombëtar (Konferencën) për forcimin e paqes nëpërmjet arsimit. Kjo ngjarje do të përkojë me Memorialin e Nagasaki të Paqes dhe Ceremoninë e Përkujtimit. Pjesëmarrësit e Simpoziumit do të kenë gjithashtu një mundësi për të vizituar Parkun e paqes së Nagasakit dhe Glover…

Read More