Mundësi punësimi në Ambasadën Britanike, Tiranë

Mundësi punësimi në Ambasadën Britanike, Tiranë

Ambasada Britanike me seli në Tiranë po kërkon një Asistent Projekti. Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë: Asistenti i projektit do të ndihmojë ekipin e projektit në detyra të tilla si: asistim në projektet lidhur me teknologjinë, rininë dhe sipërmarrjen; asistim në eventet që do të organizohen nga projekti si trajnime, tryeza të rrumbullakëta, evente marketingu; ndërtimi i një lidhjeje të fortë me partnerët e projektit për të siguruar një bashkëpunim dhe zbatim të sukseshëm të projektit….

Read More

Mundësi punësimi pranë Ambasadës Britanike Tiranë

Mundësi punësimi pranë Ambasadës Britanike Tiranë

Ambasada Britanike në Tiranë është pjesë e një rrjeti mbarëbotëror që përfaqëson interesat ekonomike dhe konsullore Britanike jashtë shtetit dhe po kërkon një Mirëmbajtës për Seksionin e Shërbimit të Korporatës S1, paga mujore bruto 72,257 Lekë. Si mirëmbajtës, kandidati i suksesshëm do të jetë përgjegjës për: 1. Mirëmbajtja e banesave për banim dhe zyra, duke përfshirë sistemet e ujit; Sistemet e energjisë; mirëmbajtje te vogla të pajisjeve. Vendosje objektesh ose orendi kur kërkohet. Heqja e…

Read More