Studime me bursë në Administrim Biznesi

Studime me bursë në Administrim Biznesi

Afati: Afati i aplikimit të bursës është 31 gusht 2017. Bursa i jepet një personi që pritet të shërbejë si ambasador i mirë për Suedinë, nëpërmjet udhëheqjes së tij / saj dhe zhvillimit të përgjegjshëm të biznesit. Rreth Universitetit: Instituti i Kërkimeve Ekonomike i Stokholmit (SCERI) në Shkollën e Stokholmit të Ekonomisë është një institucion prestigjoz që promovon studimet dhe hulumtimet e ekonomisë në Kinë. Niveli i Diplomës: Bursa është në dispozicion për të ndjekur…

Read More

Studime Master me bursë

Studime Master me bursë

Afati i aplikimit: Afati i aplikimit është 20 Korrik, 2017. Bursa është e  hapur për Studentët Ndërkombëtare: studentët vendore dhe ndërkombëtare mund të aplikojnë për bursë. Bursa do të jetë në formën e zbritje të tarifës së shkollimit. Universiteti Mahsa ofron bursa MBA për studentë vendorë dhe ndërkombëtarë të kualifikuar dhe që e meritojnë. Bursat janë në dispozicion për ndjekjen e programit pasuniversitar në master të administrimit të biznesit. Dega e studimit: Master në administrim biznesi…

Read More

Studime me bursë në Spanjë

Studime me bursë në Spanjë

Ky program bursash është projektuar për të shpërblyer kandidatët të cilët kanë potencial për t’u bërë anëtarë të shquar të Komunitetit ESADE duke kontribuar në zhvillimin e tyre. ESADE është një institucion akademik ndërkombëtar me më shumë se pesëdhjetë vjet histori. Misioni kryesor është të trajnojë individë për t’u bërë profesionistë shumë-kompetente plotësisht të vetëdijshëm për përgjegjësitë e tyre sociale. Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion për të ndjekur programin ekzekutiv MBA. Degët e studimit:…

Read More

Bursa për studim në Universitetin e Biznesit LUISS, Itali

Bursa për studim në Universitetin e Biznesit LUISS, Itali

Afati i aplikimit: 21 Prill 2017 Fusha e studimit: Administrim Biznesi Niveli i studimit: Master LUISS Business School po ofron bursa për ndjekjen e programit ndërkombëtar MBA. Ka lloje të ndryshme të bursave të cilat janë të hapura për studentët kombëtare dhe ndërkombëtare. Bursat që jepen: MBA Adventure Scholarship: Bursa do të mbulojë tarifat e plota për shkollim, ekuivalente me 27,000.00 euro. MBA International Scholarship: Bursa do të mbulojë tarifat e plota për shkollim, ekuivalente…

Read More