Vend i lirë pune në Tiranë

Vend i lirë pune në Tiranë

ADISA ka shpallur disa vende vakante pranë zyrave qendrore të saj. Pozicioni vakant aktual është ai i Përgjegjësit të Sektorit të IT dhe Sistemeve (Databaza). Kriteret e pozicionit: Të ketë mbaruar studimet e larta dhe të zotërojë diplomë Master Shkencor në shkenca Informatike, Ekonomike dhe Shkenca Ekzakte (profilet e preferuara: Shkenca Informatike / Informatike Ekonomike). Diploma e nivelit Bachelor duhet të jetë në të njëjtën fushë me atë të masterit. Njohuri në fushën e legjislacionit…

Read More

Tre mundësi punësimi në Krujë

Tre mundësi punësimi në Krujë

Në kuadër të projektit të ofrimit të shërbimeve me në qendër qytetarin, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), ka si mision të veprimtarisë ofrimin e shërbimeve publike efikase, cilësore dhe transparente nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët si dhe të qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (One–Stop-Shop). Meqenëse është duke u ngritur qendra e Integruar në qytetin e Krujës, ku do të ofrohen shërbime publike ndaj…

Read More

Tre mundësi punësimi në ADISA, Shqipëri

Tre mundësi punësimi në ADISA, Shqipëri

Në kuadër të projektit të ofrimit të shërbimeve me në qendër qytetarin, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), ka si mision të veprimtarisë ofrimin e shërbimeve publike efikase, cilësore dhe transparente nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët si dhe të qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (one–stop-shop). Meqenëse është duke u ngritur qendra e Integruar në qytetin e Kavajës, ku do të ofrohen shërbime publike ndaj…

Read More

Praktikë 3-mujore në Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)

Praktikë 3-mujore në Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) kërkon të rekrutojë praktikantë për periudhën  2 Maj 2016 – 29 Korrik 2016 Aktivitetet e parashikuara Praktikantët pranë ADISA do të ndihmojnë me punë mbështetëse në Zyrën Pritëse të Zyrës Vendore te Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në varësi të punëve të nevojshme. Praktika pranë ADISA është pa pagesë. ADISA ofron të ndihmojë praktikantët me dokumentet e nevojshme që vërtetojnë periudhën e praktikës, detyrat e ngarkuara,…

Read More