“Studime në Francë”/ Event informues në Tiranë

Të studiosh në Francë ? Një shans !

Ambasada e Francës dhe Hapësira Campus France Shqipëri organizojnë sallonin “Studime në Francë”, të premten 27 tetor 2017, duke filluar nga ora 14:00, në hollin e Fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës. Shumë universitete dhe Grandes Ecoles franceze do të jenë të përfaqësuara, sikurse edhe Hapësira Campus France.

Lista e institucioneve pjesëmarrëse:
• Universiteti i Bordeaux-së /ESPE Aquitaine (Shkolla e Lartë e Profesoratit dhe e Arsimit)
• Universiteti Lyon 1 / IUT Lyon, IUT Bourg en Bresse (Instituti Universitar i Teknologjisë)
• Universiteti Lyon 2
• Universiteti Poitiers-së /IAE (Institututi i Administrimit të Ndërmarrjeve)
• Universiteti i Strasbourg-ut / ITIRI (Instituti i Përkthimit, Interpretimit dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare)
• Sciences Po
• CESI (Shkollë Private Inxhinierie)
• INSA Rouen Normandie (Shkollë Publike Inxhinierie)
• ESFAM Sofje(Shkollë e Lartë e Frankofonisë për Administrim dhe Menaxhim)
• Agjencia Universitare e Frankofonisë
• MGEL – Sigurim shoqëror për studentët
• Hapësira Campus France Shqipëri

Ju mirëpresim për t’ju informuar mbi formimet e ndryshme, diplomat që mund të merren dhe procedurat e aplikimit

info: campus.france@aftirana.org
Campus France Shqipëri

Etudier en France ? Une chance !

L’ambassade de France et l’Espace Campus France Albanie organisent le Salon “Etudes en France” le vendredi 27 octobre 2017, à partir de 14h00, dans le hall de la Faculté d’économie de l’Université de Tirana. Plusieurs universités et Grandes Ecoles françaises seront représentées, de même que l’Espace Campus France.

Liste des institutions participantes:
• Université de Bordeaux /ESPE Aquitaine (Ecole supérieure du professorat et de l’éducation)
• Université Lyon 1 / IUT Lyon, IUT Bourg en Bresse (Institut universitaire de technologie)
• Université Lyon 2
• Université de Poitiers /IAE (Institut d’Administration des Entreprises)
• Université de Strasbourg / ITIRI (Institut de traduction, interprétariat, et de relations internationales)
• Sciences Po
• CESI (Ecole privée d’ingénieurs)
• INSA Rouen Normandie (Ecole publique d’ingénieurs)
• ESFAM Sofia (Ecole supérieure de la Francophonie pour l’administration et le management)
• Agence Universitaire de la Francophonie
• MGEL – la Sécurité sociale des étudiants
• Espace Campus France Albanie

Venez nombreux vous informer sur les différentes formations, les diplômes dispensés et les modalités d’études.

info: campus.france@aftirana.org
Campus France Shqipëri

Për më shumë informacion, klikoni në këtë LINK

Leave a Comment