Studime doktorature me bursë në Spanjë

Afati i fundit i aplikimit: 15 Shtator 2017
Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë
Çfarë ofrohet: bursë e cila financon plotësisht doktoraturën

Qendra për Hulumtime Bashkëpunuese në Biomateriale po ofron mundësi studimi me bursë për studentët ndërkombëtarë.

Kriteret e aplikimit:

Kërkesa të përgjithshme për të gjithë kandidatët:

Diplomë Ph.D në Kimi e marrë para 1 nëntorit 2017;
Përvoja në sintezën organike dhe kiminë e materialeve është thelbësore;
Motivim të lartë dhe aftësi për t’u përfshirë në një ekip ndërkombëtar multidisiplinar;
Bashkë-autor i botimeve dhe pjesëmarrja në projekte kërkimore;
Nivel i lartë njohurish në gjuhën angleze të folur dhe të shkruar;
Shkrimi, redaktimi dhe paraqitja e përvojës së dorëshkrimeve kërkimore.
Cilësi të tjera të vlerësuara:
Përvoja dhe njohuritë shtesë në elektrokimi, kimi polimerike, teknikat e karakterizimit dhe nanoteknologjisë;
Përvoja dhe / ose njohuritë në kulturën qelizore;
Eksperienca e projekteve hulumtuese;
Mbikëqyrja e studimeve universitare, master ose Ph.D.
Aftesi komunikimi.

Si të aplikoni?

Kandidatët duhet të dorëzojnë një aplikim së bashku me një letër motivuese, CV-në e tyre dhe detajet e kontaktit të dy gjyqtarëve akademikë në adresën rrhh-at-cicbiomagune.es duke cituar “303 PostDoc” në subjektin e-mail.

Për më shumë informacion klikoni këtu.

Leave a Comment