Studime me bursë të plotë në Itali

Afati i fundit i aplikimit: 7 shtator 2017
Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë
Bursa mbulon: Tarifën e plotë të shkollimit të barabartë me 14 000 euro

Shkolla e Biznesit LUISS ofron bursa për Master në Menaxhim dhe Teknologji  në Ekosistemin Dixhital për sezonin e shtatorit 2017. Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këto bursa.

Iniciativa ka për qëllim mbështetjen e të diplomuarve të talentuar në një rrugë që do të trajnojë protagonistët e ardhshëm të inovacionit teknologjik dhe dixhital të aplikuar në proceset e biznesit.

 

Kriteret e aplikimit:
Kriteret e mëposhtme duhet të plotësohen në mënyrë që kandidatët të meren parasysh për bursa:

Bursë për Zhvillimin e Arsimit në Kushtet Sfiduese
Kandidatët të pranohen rregullisht në Master në Menaxhim dhe Teknologji në Ekosistemin Digital.

Bursë për aventurë dixhitale
Kandidatët ndërkombëtarë të pranohen rregullisht në Master në Menaxhim dhe Teknologji  në Ekosistemin Digital (përjashtuar qytetarët italianë).

Bursa për femrat
Kandidatët femra të pranohen rregullisht në Master në Menaxhim dhe Teknologji në Ekosistemin Digital.

Bursat për udhëheqësin e ardhshëm dixhital
Kandidatët të pranohen rregullisht në Master në Menaxhim dhe Teknologji në Ekosistemin Digital.

Si të aplikoni?

Aplikimet për bursa duhet të dorëzohen deri më 7 shtator 2017 tek smluissbs@luiss.it.

Për të aplikuar për bursa, aplikantët duhet të marrin pjesë në procesin e pranimit duke siguruar dokumentet e mëposhtme:

Formularin e plotësuar të aplikimit;
Kopjen e certifikatës së diplomës (ose një certifikatë e nënshkruar);
Kopjen e dokumentit të pasaportës ose ID;
Curriculum vitae;
Tarifën e pranimit në EUR 75 (e papranueshme);
Letra e motivimit që shpjegon motivimin tuaj për aplikimin e bursës.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment