Studime me bursë në SHBA

Afati i aplikimit: 15 dhjetor 2017
Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë
Përfitimet: bursat AU EGL mbulojnë të gjitha shpenzimet e AU të llogaritshme

Universiteti Amerikan ka hapur aplikimet për bursën emergjente të lidershipit global. Kjo bursë është e hapur për studentët ndërkombëtarë për të ndjekur programin universitar.

Bursa e Zhvillimit Udhëheqës Global i AU-së promovon aksesin dhe mundësitë arsimore duke rritur diversitetin ndërkombëtar.

Kriteret e aplikimit:

Mund të aplikojnë:

Studentët ndërkombëtarë të cilët kanë kapërcyer pengesat dhe sfidat e ndryshme si dhe ato të prejardhjes së ndryshme dhe problemet e nënpërfaqësuara globale dhe socio-ekonomike;
Një minimum ekuivalent 3.8 GPA (ose në 10% më të lartë të klasës së diplomimit) për klasat e 9-të 12;
Një angazhim i demonstruar ndaj udhëheqjes, vullnetarizmit, shërbimit të komunitetit dhe për avancimin e nevojave të njerëzve në vendin e tyre;
Studentët me 95 TOEFL iBT, 7.0 IELTS ose 600 TOEFL me letër (ose më lart);
Kombësia: Studentët ndërkombëtarë mund të aplikojnë për këto bursa.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, plotësoni formularin e aplikimit këtu.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment