Studime me bursë në Meksikë

Afati i fundit i aplikimit: 28 Shtator 2017
Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë
Përfitimet: bursë e plotë

Ministria e Punëve të Jashtme nëpërmjet Agjencisë meksikane për bashkëpunim ndërkombëtar për zhvillim (AMEXCID) ka hapur aplikimet për Programin e bursave të qeverisë meksikane 2018 për studentët ndërkombëtarë.

Qytetarët e huaj që janë të interesuar të studiojnë për një specializim, diplomë masteri ose doktorate, që kryejnë kërkime pasuniversitare ose postdoktorale, ose marrin pjesë në programin e mobilitetit akademik ose të nivelit pasuniversitar, janë të mirëpritur të marrin pjesë në Programin e Bursave.

Kriteret e aplikimit:

Aplikanti duhet të ketë kryer studimet Bachelor, Master ose PhD, siç kërkohet nga programi për të cilin kërkohet bursa;
Bursat do të jepen për përsosmëri akademike. Pikët e notave minimale mesatare duhet të jenë prej 80 në një shkallë prej 0-100, ose ekuivalenti për diplomën e fundit akademike të marrë;
Të pranohen, ose aktualisht regjistrohen në një program të institucioneve pjesëmarrëse meksikane;
Kandidatët nuk mund të jetojnë në Meksikë në kohën e aplikimit;
Përsosja akademike e kandidatit në zonën e synuar të studimit;
Fusha e synuar e studimit ose specializimit në Meksikë të jetë e lidhur me historinë akademike dhe të punës së aplikantit;
Fusha e studimit është e rëndësishme dhe ka një ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin e vendit të aplikantit;
Programi duhet të lidhet me projekte të veçanta aktuale ose të miratuara që kanë ndikim në zhvillimin e vendit të aplikantit.

Çfarë mbulon bursa:

Tarifat e regjistrimit dhe shkollimit;
Sigurimin shëndetsor;
Transportin nga Mexico City në institucionin pritës.

Si të aplikoni?

Kërkesat për informacion dhe të gjitha aplikimet e bursave duhet të dorëzohen në ambasadën meksikane ose në ambasadën e njëkohshme të vendit të aplikantit ose institucionit të caktuar meksikan. Do të merren parasysh vetëm aplikimet që plotësojnë të gjitha kërkesat.

Të gjitha dokumentet dhe formularët duhet të jenë në spanjisht ose të dorëzohen me përkthime në spanjisht;
Kandidatët do të informohen për rezultatet nga ambasada përkatëse meksikane ose institucioni i caktuar meksikan;
Bursat nuk janë të transferueshme dhe nuk mund të shtyhen në vitet e ardhshme.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment