Studime me bursë në Kanada

Afati i fundit i aplikimit: 24 nëntor 2017
Kush mund të aplikojë: studentët vendas dhe ndërkombëtarë
Përfitimet: 70,000 CAD në vit për deri në katër vjet

Universiteti i Kolumbisë Britanike ofron bursa për studentët vendas dhe ndërkombëtarë. Bursat jepen për të ndjekur studimet e doktoraturës me kohë të plotë në UBC Forestry për kursin që fillon në shtator 2018.

Bursa nga Fakulteti i Pylltarisë e e të Ardhmes së Pyjeve synon të tërheqë dhe të mbajë studentët e doktoraturës në klasë botërore duke mbështetur studentët të cilët demonstrojnë aftësi udhëheqëse dhe një standard të lartë të arritjeve shkencore në studimet pasuniversitare.

Bursat jepen në njërën nga fushat e mëposhtme:

Produktet Pyjore Bioteknologji;
Bioenergjia;
Ndryshimet klimatike;
Pylltaria Urbane;
Menaxhimi i pyjeve;
Peisazhet e pyllëzuara;
Shëndeti i Pyjeve;
Pyjet dhe popujt indigjenë;
Pyjet dhe Shëndetin e Njeriut. etj.

Kriteret e aplikimit:

Aplikantët duhet të kërkojnë mbështetje financiare për shkallën e parë të doktoraturës. Aplikantët duhet të plotësojnë kërkesat e përshtatshmërisë për pranimin në studimet e doktoraturës me orar të plotë në UBC Forestry.

Për të marrë fonde, përfituesi i bursës duhet:

Të mbeten të regjistruar si student me orar të plotë në programin e doktoraturës së UBC Forestry dhe të demonstrojnë progres të vazhdueshëm të kënaqshëm të dokumentuar përmes raporteve vjetore të progresit;
Mos të marin asnjë bursë tjetër nga qeveria kanadeze ose Universiteti i British Columbia, në të njëjtën kohë me këtë bursë.

Përfitimet nga bursa:

Bursa arrin në 70,000 CAD çdo vit deri në katër vjet. Ajo synon të mbulojë të gjitha shpenzimet e bëra në përgatitjen dhe zhvillimin e hulumtimit.

Si të aplikoni?

Një skedar i aplikimit PhD, MSc ose MASc përmban pikat e mëposhtme. Është përgjegjësi e aplikuesit të sigurojë që aplikimi i tyre në internet dhe të gjitha dokumentet mbështetëse (duke përfshirë rezultatet zyrtare të provimit të gjuhës nëse janë të aplikueshme) të dërgohen brenda afatit.

Sigurimi i interesit të një mbikëqyrësi të ardhshëm;
Plotësimi i  aplikimit online në internet;
Kopjet e skanuara të transkripteve zyrtare;
Tre (3) Referenca;
Aftësi të gjuhës angleze;
Letra e Motivimit;
Curriculum Vitae (CV).

Për të aplikuar, lutemi plotësoni formularin.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment