Studime me bursë në Hollandë

Afati i aplikimit: në vazhdim
Kush mund të aplikojë: kandidatët me një sfond shumë të mirë në fizikë, kimi, shkencë ose inxhinieri me një interes në qelizat diellore
Vendi: Fondacioni Holandez i Instituteve të Kërkimit Shkencor

Qelizat diellore të bëra nga gjysmëpërçuesit hibridë perovskite janë shfaqur vetëm kohët e fundit, por efikasiteti i tyre tashmë është i krahasueshëm me atë të qelizave diellore të silikonit. Në kontrast me përparimin e shpejtë, mungon njohuria jonë përse qelizat diellore hibride perovskite performojnë aq mirë.

Ju do të studioni vetitë optike dhe elektrike të perovskites nën presionin hidrostatik, si në gjendje të qëndrueshme dhe të zgjidhur në kohë.Synohet të kombinohen vetitë unike dhe pasuria e materialeve organike me materialet inorganike shumë të efektshme dhe të karakterizuara. Ofrohet një mjedis shumë bashkëpunues, si brenda grupit, ashtu edhe me bashkëpunëtorë kombëtarë dhe ndërkombëtarë.

Kriteret e aplikimit:

Kandidatët me një sfond shumë të mirë në fizikë, kimi, shkencë, ose inxhinieri me një interes në qelizat diellore;
Kandidatët do të duhet të plotësojnë kërkesat për një diplomë MSc, për të siguruar të drejtën për një ekzaminim PhD në Holandë.

Si të aplikoni?
Ju mund të aplikoni këtu. Ju lutemi bashkangjisni edhe:

Një rezyme ku tregoni mbi eksperiencat e punës si dhe studimet tuaja;
Letër motivimi ku tregoni pse doni të bashkoheni me grupin (maksimum 1 faqe).
Aplikimet pa këtë letër motivimi nuk do të merren parasysh.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment