Studime me bursë në Gjermani

Afati i aplikimit: 02 Shtator 2017
Kush mund të aplikojë: personat nga të gjitha disiplinat në të gjithë artet, shkencat humane dhe shoqërore
Vendi: 15 prill – 15 korrik 2018, Gjermani

Që nga viti 2016, SSRC, duke punuar në bashkëpunim me Platformën e Studimeve Globale dhe Ndërregionale në Universitetin e Göttingen,ofron një kategori të dytë burse, një qëndrim afatshkurtër të semestrit të verës që do t’i lidhë kërkuesit me Studimet Globale dhe Ndërregionale Platforma dhe Universiteti i Göttingenit.

Kriteret e aplikimit:

Njohuritë:
Historitë konceptuale të ngatërruara / “fjalët në lëvizje” / teoria e udhëtimit: përhapja globale e koncepteve nga shekulli i 18-të e tutje
Historitë krahasuese të kastës, racës dhe “pabarazive të trashëguara”
Vende të reja të prodhimit të njohurive përtej akademisë: rritja e grupeve të ekspertëve; Njohuri dixhitale; Shoqëria civile; Njohuri ushtarake në formësimin e njohurive rajonale dhe ndër-rajonale
Historitë krahasuese globale të studimeve në rajon
Diferencat dhe modulimet ndërregjionale të njohurive të politikave
Mediat digjitale dhe e ardhmja demokratike; Media dhe populizëm
Rrjetet fetare

Si të aplikoni?

Të gjithë aplikantëve do t’u kërkohet të dorëzojnë informacionin e mëposhtëm duke përdorur portalin e aplikimit online SSRC deri në afatin e dorëzimit të 27 shtatorit 2017:

Për të aplikuar plotësoni formularin e aplikimit.

Aplikimi në internet, i përbërë nga të dhënat personale dhe detajet e projektit;
CV e shkurtër;
Bibliografia e Projektit;
Një letër referimi;
Deklarata e tregimit të projektit (deri në pesë faqe, mund të jetë një hapësirë e vetme).

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment