Studime me bursë në Danimarkë

Universiteti i Kopenhagenit është institucioni më i vjetër universitar dhe kërkimor në Danimarkë. E themeluar në vitin 1479 si një studium generale, është institucioni i dytë më i vjetër i arsimit të lartë në Skandinavi, pas Universitetit Uppsala.

Niveli i kursit: Bursa është në dispozicion për të ndjekur programin PhD.

Subjekti i studimit:Bursa jepet në kuadër të Fakultetit të Shkencave në temën “Koncentrate të qëndrueshme të qumështit”.

Çmimi i bursave: Pozicioni do të plotësohet sipas marrëveshjes ndërmjet Ministrisë daneze të financave dhe Konfederatës daneze të shoqatave profesionale. Pozita mbulohet nga Protokolli mbi Strukturën e Punës.

Universiteti i Kopenhagës dëshiron të pasqyrojë shumëllojshmërinë e shoqërisë dhe mirëpret aplikimet nga të gjithë kandidatët e kualifikuar pavarësisht prej sfondit personal.

Numri i Bursave: Nuk dihet

Bursat mund të merren në Danimarkë

Kriteret kryesore për vlerësimin e kandidatëve

Diplomë Master në inxhinieri ushqimore, teknologji të qumështit ose ekuivalent
Ekspertizë në teknologjinë e membranës
Ekspertizë në strukturën e ushqimit ose kimi
Interesi për të kryer eksperimente në të gjithë shkallët (laborator, pilot, shkallë të plotë)
Interes për të kuptuar efektet e procesit mbi pronat e produktit
Mesatarja e notës së notave
Përvojë relevante në punë
Aftësitë gjuhësore
Aftësitë ndërpersonale

Kombësia: Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program të bursave.

Kërkesa për pranimin në kolegj

Kërkesat e hyrjes: Diplomë Master në inxhinieri ushqimore, teknologji të qumështit ose ekuivalent

Gjuhë angleze: Aplikantët duhet të kenë aftësi të mira gjuhësore.

Si të aplikoni: Aplikoni duke klikuar “Apliko online” më poshtë.

Aplikimet – në anglisht – duhet të përfshijnë:

Leter motivimi  që përshkruan motivimin tuaj për pozitën
Curriculum vitae (CV)
Diplomat dhe transkriptet e notave (Diplomë Master)
Informata të tjera për shqyrtim, p.sh. Teza e MSc, lista e publikimeve
Aplikantët të cilëve gjuha kryesore e mësimdhënies gjatë BSc / MSc e tyre nuk ishte skandinavë apo anglisht, duhet të përfshijë rezultatet e testit të IELTS ose TOEFL.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Afati i Aplikimit: Aplikimi duhet të pranohet jo më vonë se më 8 maj 2017.

Leave a Comment