Studime me bursë në Australi

Universiteti Monash është renditur në krye të  universiteteve botërore sipas renditjeve të  Universiteteve të Arsimit të Lartë. Në Monash, ata përpiqen të sigurohen që studentët të kenë mundësinë të ndjekin karrierën që ata dëshirojnë.

Për të studiuar në Universitetin Monash, studenti duhet të plotësojë kërkesat minimale të gjuhës angleze. Aplikimi duhet të përfshijë një raport origjinal testimi që plotëson rezultatet minimale të listuara më poshtë – IELTS (Sistemi Ndërkombëtar i Testimit të Gjuhës Angleze – Akademik) Rezultati i përgjithshëm i testit: 6.5 , TOEFL (Test Amerikan i Gjuhës Angleze): 550,  Test Anglisht me shkrim (TWE): 4.5 ose test me bazë në internet: 79

Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion për ndjekjen e diplomave universitare ose pasuniversitare (në kursin e kurseve) në një kampus Monash në Australi.

Degët e studimit: Bursat jepen për të studiuar ndonjë nga kurset e disponueshme në Universitetin Monash.

Çmimi i Bursës: Vlera mesatare e përgjithshme deri në $ 50,000 (bazuar në një diplomë 5 vjeçare)
Bursat mund të merren në Australi

Kush mund të aplikojë:

Studentët ndërkombëtar.
Studentët me një ofertë të plotë kursi Monash ose studentët që vazhdojnë ose që kanë përfunduar së paku 2 semestra *
Marrja e diplomës universitare ose postdiplomike në një kampus Monash në Australi

Kombësia: Studentët ndërkombëtarë mund të aplikojnë për këto bursa meritash.

Aplikantët duhet të kenë një mesatare 70% ose më lart çdo semestër.

 
Si të aplikoni: Aplikimet duhet të dorëzohen me postë ose me email.

Ju duhet të dorëzoni një formular të veçantë aplikimi për këtë bursë (data e duhur si më poshtë).
Para aplikimit për këtë bursë, duhet të keni marrë një ofertë të plotë kursi Monash pa kushte.
Mos dorëzoni dokumentacion mbështetës me aplikimin tuaj – pasi nuk do të merret parasysh.

Afati i Aplikimit: 15 tetor 2017

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment