Mundësi studimi me bursë në Universitetin e Sidneit

Universiteti i Sidneit është një universitet australian i kërkimit shkencor në Sydney, Australi. E themeluar në vitin 1850, është universiteti i parë i Australisë dhe konsiderohet si një nga universitetet kryesore të vendit.

Bursa e Universitetit të Sidneit mbështet studentët me aftësi të shkëlqyera akademike që janë përballur me sfida të rëndësishme, të tilla si çështjet financiare, mjekësore ose të aftësisë së kufizuar, kanë statusin e refugjatëve ose jetojnë në një zonë rurale.

Niveli i kursit: Çmimet janë në dispozicion për ndjekjen e diplomës universitare dhe gradave të kombinuara.

Degët e studimit: Bursat janë të disponueshme në të gjitha lëndët e ofruara nga universiteti.

Çmimi i bursave: Bursat e Sidneit u ofrojnë studentëve që fillojnë studimet e  tyre në vitin 2017, mundësinë për të aplikuar për bursa që variojnë nga $ 6,000 në $ 10,000 në vlerë dhe që jepen në kohëzgjatje nga një vit deri në 5 vjet.

Bursat mund të merren në Australi

Kriteret e aplikimit:
Këto bursa prestigjioze do t’u ofrohen studentëve që plotësojnë kriteret e përzgjedhjes duke përfshirë një vlersim akademik (ATAR) prej 95 dhe më lart. Studentët që aplikojnë në Konservatorin e Muzikës dhe Arteve të Sidneit kërkojnë një ATAR prej 90 apo më lart.

Kombësia: Bursat janë të hapura për studentët ndërkombëtarë dhe australianë (përfshirë Zelandën e Re).

Kërkesat e gjuhës angleze: Aplikantët që vijnë nga jashtë Australisë shpesh do të duhet të plotësojnë kërkesat specifike të gjuhës angleze / gjuhë të tjera në mënyrë që të jenë në gjendje të studiojnë atje.

Si të aplikoni: Për këto bursa aplikantët do të duhet të plotësojnë një formular aplikimi online dhe të ngarkojnë raportin e tyre më të fundit të studimeve. Sigurimi i një deklarate personale do të përfshihet në aplikimin online. Ju lutem vini re se ekziston një limit prej 1000 karakteresh në çdo kuti teksti (rreth 150-200 fjalë). Vlejnë kufijtë e karakterit strikt.

Afati i Aplikimit: Afati i fundit i aplikimit është 2 Tetor 2017.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment