Studime me bursë në Australi

A po planifikoni të ndiqni së shpejti master apo doktoraturë? Ky është një informacion shumë i mirë që ju duhet të shikoni.
Ku: Universiteti i Melburnit, Australi
Kush mund të aplikojë: Studentët ndërkombëtarë mund të aplikojnë

Çfarë mbulon bursa:

Ndihmën vjetore të jetesës
Tarifën shkollore

Kriteret e aplikimit:
Për të aplikuar për këtë bursë ju duhet të:

Jeni një student ndërkombëtar
Njiheni me të gjitha kërkesat për pranimin e Universitetit të Melburnit
Keni mundësi të merrni pjesë në studime me kohë të plotë në Universitet
Keni një rekord akademik të suksesshëm

Afati i aplikimit: 31 Tetor 2017

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment