Studime me bursë në Administrim Biznesi

Afati: Afati i aplikimit të bursës është 31 gusht 2017.

Bursa i jepet një personi që pritet të shërbejë si ambasador i mirë për Suedinë, nëpërmjet udhëheqjes së tij / saj dhe zhvillimit të përgjegjshëm të biznesit.

Rreth Universitetit: Instituti i Kërkimeve Ekonomike i Stokholmit (SCERI) në Shkollën e Stokholmit të Ekonomisë është një institucion prestigjoz që promovon studimet dhe hulumtimet e ekonomisë në Kinë.

Niveli i Diplomës: Bursa është në dispozicion për të ndjekur programin Master.

Dega e disponueshme: Bursë jepet në fushën e Administrimit të Biznesit.

Përfitimet e Bursave: Bursa mbulon pagesën e plotë të shkollimit prej 465.000 SEK + TVSH dhe përfshin literaturë dhe material mësimor. Shpenzimet shtesë që lidhen me udhëtimet, ushqimin, strehimin ose shpenzimet e tjera të konviktit nuk përfshihen.

Kriteret e aplikimit:

Mund të aplikojnë:

Personat me një frymë sipërmarrëse dhe një rekord të provuar të lidershipit të suksesshëm
Kush do të përfitonte nga ndërtimi i një rrjeti të fortë në Skandinavi
Personat me (të paktën) një diplomë Bachelor dhe një minimum prej pesë vjet përvojë pune relevante
Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program bursash.

Procedura e aplikimit: Mënyra e aplikimit është online.

Formulari i aplikimit

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment