SIGAL kërkon të punësojë Specialist IT

Përshkrimi

Detyrat dhe pergjegjesite e Specialist IT

Kualifikimet / Kërkesat

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

• Diplomuar për Informatikë;
• Kandidati duhet të ketë jo më pak se 5 vjet përvojë në administrimin e sistemeve të
Informacionit;
• Të ketë njohuri teorike dhe praktike lidhur me projektimin, ndërtimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin e sistemeve kompjuterike;
• Te kete njohuri te mira ne Asp.net C#, Sql server , Reporting Services
• Njohuri të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur);
• Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese dhe te punes ne grup.

Shënime

Të interesuarit, brenda datës 03 Gusht 2015 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a., me adresë “Qëndra e Biznesit SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: info@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit: 04 22 333 08.

Leave a Comment