Shpenzimet e mbuluara/ Trajnim për të rinjtë në Itali

Përshkrimi

Projekti “Cilësia në mësimin jo formal për punonjësit e rinj” është ndërtuar dhe propozuar nga Fondazione Istituto Morcelliano / Youmore Morcelli Giovani dhe ka për qëllim të zhvillojë njohuritë dhe aftësitë e punonjësve aktivë dhe me përvojë rinore dhe liderëve për të planifikuar dhe zbatuar programe mësimi jo-formale për punonjësit e tyre të rinj dhe ofron trajnim cilësor.

Projekti është zhvilluar në mënyrë logjike për të përfshirë disa hapa dhe siguruar ndërtimin e kapaciteteve për organizatat rinore për të punuar në rritjen e punës me cilësi të të rinjve dhe të projektimit të projektit, duke u fokusuar në mësimin jo formal të punësimit, përfshirjen dhe krijimtarinë e të rinjve.

Projekti ka 3 objektiva të lidhura me punën me punonjësit e rinj:

  • Të rrisë ndërgjegjësimin mbi programin Erasmus + dhe politikat dhe strategjitë që mbështesin këtë program në mënyrë që puna e rinjve mund të bëjnë një lidhje të qartë mes politikave dhe programeve;
  • Për të ndarë mjete për liderët e rinj dhe punonjësit e rinj  se si të zhvillojnë  dhe drejtojnë projektet e mobilitetit të punonjësve, mbi tema të ndryshme të tilla si kreativiteti, punësimi dhe përfshirja;
  • Të ofrojë përvojë në zhvillimin e projekteve të mobilitetit të punës rinore.

Kriteret

Liderët e rinj apo punonjësit e rinj të interesuar për të zhvilluar njohuritë e tyre dhe aftësitë për të shkruar projekte Erasmus Plus. Do të jetë një grup i vogël prej 18 pjesëmarrësish dhe trajnerësh të gjithë së bashku kështu që nuk do të jetë një mundësi e mirë për të ndarë mes njëri-tjetrit dhe për të mësuar në mënyrë intensive.

Eventi: 17-24 Korrik 2016, Chiari (Bs), Itali

Kostot

Akomodimi do të sigurohet nga projekti, gjithashtu vaktet e mëngjesit, drekës, darkës, kafe. Shpenzimet e udhëtimit do të rimbursohen në shumën maksimale të parashikuar në llogaritjen në distancë të BE-së në varësi të vendit:

  • Për pjesëmarrësit nga Maqedonia, Bullgaria, Malta, Spanja dhe Lituania limiti është 275 Euro.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, ju duhet të plotësoni formularin e aplikimit para datës 6 Qershor. Formulari mund të gjendet në këtë LINK

Për më shumë informacione, ju lutemi lexoni thirrjen zyrtare duke klikuar në këtë LINK

Leave a Comment