Shpenzimet e mbuluara/ Trajnim nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Trajnim “Pjesëmarrja e të Rinjve, Demokracia dhe Politikat Rinore”

Në kuadër të zbatimit të politikave rinore në Shqipëri dhe përafrimit të këtyre politikave me ato të Bashkimin Evropian, Drejtoria e Koordinimit të Politikave Rinore në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me mbështetjen e plotë të Departamentit të Rinisë, pranë Këshillit të Evropës, do të organizojë një program 4 ditor trajnimi me titull “Pjesëmarrja e të Rinjve, Demokracia dhe Politikat Rinore”, në datat 23 – 26 Shkurt 2016, në Durrës.
Përmes metodave interaktive, trajnimi do të ketë në fokus të veçantë rolin e shoqërisë civile dhe të rinjve për zbatimin e metodave evropiane, duke tërhequr kështu një qasje shumë-disiplinore që kombinon ligjin, shkencat politike, antropologjinë dhe sociologjinë. Për 4 ditë me radhë, pjesëmarrësit do të marrin informacione dhe leksione nga trajner të Këshillit të Evropës dhe pedagog të të Drejtave të Njeriut.

Trajnimi do të zhvillohet në gjuhën angleze.

Kriteret e pjesëmarrjes:
-Të kenë njohuri të mira të gjuhës angleze.
-Të kenë aftësi të mira komunikimi.
-Të jenë nga mosha 18 – 30 vjeç.

Afati i aplikimit: 15 Shkurt 2016
Data e përzgjedhjes: 17 Shkurt 2016

Të gjitha shpenzimet janë të mbuluara nga organizatorët. Të rinjtë e interesuar për të marrë pjesë në këtë trajnim, duhet të plotësojnë formën e aplikimit, duke klikuar në këtë LINK. Nëse përzgjidheni për të marrë pjesë në këtë aktivitet do të njoftoheni nëpërmjet telefonit ose e-mailit brenda datës 17 Shkurt 2016.
Inkurajojmë të rinjtë e organizatave rinore të aplikojnë në këtë trajnim.

Leave a Comment