Shpenzimet e mbuluara/ Trajnim në Greqi

THIRRJE PER PJESMARRES SHQIPTARE PER TRAJNIMIN
Less Opportunities + Media Tools-> Better Opportunities.
Katerini, Greece

Projekti eshte pjese e programit Erasmus +. Akomodimi, udhetimi dhe ushqimi financohet 100% nga Komisioni Europian.

Ne projekt do te marrin pjese 6 Shtete partnere, Shqiperi, Serbi, Maqedoni, Greqi, Mal i Zi dhe Poloni me 5 perfaqesues secili.
Trajnimi do te zhvillohet nen metodat e edukimit jo-formal ne Katerini, Greqi.
Projekti ka si qellim ngritjen e kapaciteteve te punonjesve me te rinjte, aktivisteve, vullnetareve, duke perdorur mjetet e medias per te mbeshtetur zhvillimin personal dhe ate profesional te te rinjeve me mundesi te pakta.
Datat e trajnimit jane 25Maj-02 Qershor
Te gjithe te perzgjedhurit do te pajisen me Infopack-un e trajnimit dhe te dhenat e metejshme.

Ju lutemi dergojini aplikimet Perpara dates 15 Maj ne emailin e organizates Youth4Society në adresën info@youth4society.org

Leave a Comment