Shkruani një histori dhe fitoni 100€!

Nëse jeni një punonjës social, një mësues, një psikolog, një vullnetar, një punonjës OJQ, një prind, një jurist, një ekspert për mbrojtjen e fëmijëve, një punonjës në një shërbim të mbrojtjes së fëmijëve, etj. Punoni me fëmijët dhe shikoni bukurinë e tyre, por edhe problemet që disa prej tyre përballen. Njihni një fëmijë apo një grup fëmijësh me një histori që mund të frymëzojë dhe të prodhojë ndryshim. Tregoni këtë histori dhe jini pjesë e një lëvizjeje rajonale: gara zhvillohet në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë *, Malin e Zi, Serbinë!
Kritere dhe informacione të tjera

 • Historia duhet të jetë në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve dhe çështjet e të drejtave të fëmijëve;
 • Juria do të zgjedhë një (1) fitues për shtet;
 • 10 tregime më të mira nga i gjithë rajoni do të përkthehen në gjuhën angleze dhe promovohen në nivel ndërkombëtar;
 • duke paraqitur historinë, ju bini dakort  që ChildPact dhe anëtarët e saj kanë të drejtë për të promovuar dhe për të publikuar historinë tuaj;

identiteti i karakterit tuaj duhet të mbrohet; në qoftë se kjo nuk është një histori anonime, një deklaratë pëlqimi me shkrim nga karakteri (et) është e domosdoshme;
• Afati i aplikimit është 30 Gusht 2015.

Guidë

 • Historia duhet të jetë e vërtetë dhe origjinale (veçanërisht e krijuar për këtë konkurs)
  • Historia duhet të jetë rreth 1000 fjalë;
  • Historia duhet të dërgohet në një dokument Word;
  • Mund të paraqiten foto, video dhe audio që mbështesin shkrimin;
  • Duhet të përfshihet një biografi e shkurtër e autorit (rreth 100-300 fjalë)

Dërgoni historinë tuaj në adresën herlea@childpact.org .

Për më shumë informacione, klikoni në këtë LINK.

Thirrja zyrtare e konkursit

 

 

Leave a Comment