Shkollë verore nga Universiteti Epoka

Universiteti Epoka organizon për herë të parë shkollën verore “The Western Balkans: Recovery, Cooperation and EU Accession”

PIR Summer School fton studentë  bachelori, masteri, profesionistë  të aplikojnë për një-javë shkollë verore me temën “The Western Balkans: Recovery, Cooperation and EU Accession”.

Shkolla verore do të  zhvillohet në datat  25- 29 Qershor 2018.

Aplikantët do munden të zhvillojnë njohuritë më shumë për politikat drejt integrimit në BE, marrëdhëniet dhe kooperimet e  vendeve të Ballkanit Perëndimor .

Në  përfundim aplikantët do arrijnë të krijojnë një mendim kritik të tyrin për politikat në Ballkanin Perëndimor.

Kemi zgjedhur 12 profesorë nga 8 shtete të ndryshme per t’iu  ofruar një eksperiencë mjaft të vlefshme për zhvillimin profesional dhe personal.

 Ju ftojmë të aplikoni për pjesëmarrje brenda datës 30.05.2018.

Për më shumë informacion klinoni në këtë ‘LINK

Leave a Comment