Shkollë verore në Sarajevë

Afati i fundit i aplikimit: 29 maj 2017
Kush mund të aplikojë: studiues të rinj: historianë, shkencëtarë kulturorë dhe socialë, planifikues të qytetit dhe arkitektë
Vendi: 4 – 15 Shtator 2017, Beograd dhe Sarajevë

Shkolla e verës “Historia merr vendin – Dinamika e Ndryshimit Urban” do të sjellë nga 4 deri më 15 shtator 2017 njëzet studiues të rinj ndërkombëtarë – historianë, historianë të artit, arkeologë, shkencëtarë kulturorë e socialë, planifikues të qytetit dhe arkitektë. Programi i këtij viti është përqendruar në historinë komplekse dhe multi-layered të Beogradit dhe Sarajevës. ZEIT-Stiftung Ebelin dhe Gerd Bucerius dhe Fondacioni Gerda Henkel ftojnë pjesëmarrësit të studiojnë lidhjet mes ngjarjeve historike dhe zhvillimit hapësinor.

Programi gjithëpërfshirës do të ofrojë njohuri për historinë, politikën, shoqërinë, teorinë, letërsinë, artin, muzikën dhe filmat e qyteteve, duke mundësuar një kuptim të thellë të burimeve materiale dhe simbolike. Përmes diskutimeve dhe përvojës fizike të hapësirave urbane, shkolla verore synon t’i bëjë pjesëmarrësit të vetëdijshëm për hapësirën arkitekturore dhe të përfaqësuar. Drejtori akademik është Prof. Dr. Marie-Janine Calic, Kryetar i Historisë së Lindjes dhe Juglindjes në Ludwig-Maximilians-Universität në Mynih.

Kriteret e aplikimit:

Shkolla verore fton aplikime veçanërisht nga studentët pasuniversitarë në histori, histori arti, arkeologji, studime kulturore dhe shkencat shoqërore, si dhe arkitektë të rinj dhe planifikues të qytetit;
Aplikantët duhet të kenë një interes të vërtetë për një shkëmbim ndërdisiplinor mbi historinë e zhvillimit të qytetit;
Ata duhet të kenë një interes  tematik dhe metodologjik në studimet urbanistike dhe të njihen me zhvillimet e kaluara dhe aktuale në Evropën Juglindore;
Seancat do të mbahen në gjuhën angleze;
Pjesëmarrësit pritet të përgatiten për seancat me materiale të kursit dhe listat e leximit, si dhe të japin një prezantim mbi një temë që lidhet me interesat dhe kompetencat e tyre akademike.

Kostot e pjesëmarrjes
Shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit do të mbulohen nga organizatorët.

Si të aplikoni?

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj duke përfshirë një deklaratë interesi, CV dhe sugjerimin për drejtorin e programit në ZEIT-Stiftung, Dr. Anna Hofmann: hofmann@zeit-stiftung.de

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment