Shkollë verore në Moskë, Rusi

Kush mund të aplikojë:  studiues të rinj, të diplomuar dhe sapo të diplomuar

Afati i aplikimit:  22 Prill 2016

Koha: 4 – 8 Korrik 2016 në Moskë, Rusi

Përshkrimi

Laboratori i Kërkimit të Ligjit të Informacionit në National Research University Higher School of Economics (NRU HSE) shpall konkursin për pjesëmarrje në Shkollën e 5-të Verore Ndërkombëtar mbi ligjin Kibernetik (ISSC 2016).

Shkolla merr në konsideratë çështjet më aktuale të së drejtës intelektuale të pronës në moshën dixhitale, ligjin e informacionit, telekomunikacionit dhe ligjit për mbrojtjen e të dhënave. Shkolla ndërkombëtare verore synon të mbledhë specialistë të rinj në fushën e ligjit IT / IP për t’i dhënë atyre një mundësi duke diskutuar për sfidat e përbashkëta, trendet e zhvillimit global, për të shkëmbyer rezultatet e kërkimit, për të krijuar lidhje profesionale.

Pjesëmarrja në shkollën verore është një mundësi e mrekullueshme për të shijuar atmosferën e mendimit bashkëkohor akademik dhe për të zotëruar aftësitë e kryerjes së diskutimeve akademike në nivel ndërkombëtar. Komunikimi me pjesëmarrës nga vende të ndryshme do të lehtësojë ndërveprimin ndër-kulturor dhe shkëmbimin e ideve të kërkimit.

 

Programi i shkollës verore përfshin vizita në kompanitë kryesore ndërkombëtare të IT-së dhe firmave ligjore, të specializuar në çështjet e ligjit IT / IP. Koncepti i shkollës verore përfshin leksione, klasa masteri, tryeza të rrumbullakëta, raste studimore, shkrim të mini-eseve mbi çështje aktuale të ligjit IT / IP, etj.

Kostot

Organizatorët e Shkollës Verore do mbulojnë shpenzimet e akomodimit dhe ushqimeve. Pjesëmarrësit do të mbulojnë shpenzimet e tyre të udhëtimit për në/nga Moska. Numri i pjesëmarrësve është 30.

Për të tjera informacione, lidhur me mënyrën e aplikimit dhe Shkollën verore, ju lutemi klikoni në këtë LINK.

Nëse keni pyetje, ju lutemi shkruani në këtë adresë e-mail: infolaw@hse.ru.

 

Leave a Comment