Shkollë verore në Kroaci

Afati i aplikimit: 30 Prill 2017
Kush mund të aplikojë: studentë /të diplomuar nga e gjithë bota
Bursa përfshin: pagesa për shkollim për ekselencë dhe 8 bursa që mbulojnë 30% deri 50% të tarifave të shkollimit

Kolegji Algjebra University në Zagreb (Kroaci) ka qenë aktive në teknologjitë dixhitale për gati 20 vjet dhe ka mbetur institucioni kryesor arsimor në rajon për inxhinieri kompjuterike dhe teknologji dixhitale.

Kriteret e aplikimit:
Bursat drejtohen për studentët e padiplomuar / të diplomuar nga e gjithë bota dhe do të kenë mundësinë për të studiuar në temën e mëposhtme:

Marketing Digital (Digital marketing);
Transformimi Digital (Digital transformation)
Animacion dhe simulim 3D (3D animation & simulation);
Zhvillimin e aplikacioneve Mobile (Mobile application development);
Programimet Robotics (Robotics programming);
Cyber Security;
Data Digital në Marketing;
Dizajn Lojrash (Game Design).

Aplikantët duhet të jenë të shkëlqyeshëm në anglisht në mënyrë që të jenë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë aktive në programin e Shkollës Verore

Si të aplikoni?

Aplikimi duhet të përfshijë një përmbledhje aftësish (resume) dhe një letër-video motivuese;
Studenti duhet të regjistrojë veten / veten duke folur në një video 3-5 minuta dhe ta ngarkojë atë;
YouTube. Është e këshillueshme për të nxjerrë në pah pasionet, aftësitë dhe motivimet për të aplikuar;
Tregoni se pse ju meritoni këtë bursë;
Studentët duhet të përfshijnë në përmbledhjen e aftësive të tyre  lidhjet me software, web-in, apo projekte të tjera të rëndësishme që kanë krijuar në mënyrë që ata mund të shohin prova të talenteve tuaja.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment