Shkollë verore falas në Kroaci

Janë hapur thirrjet për aplikime për Shkollën Verore të Komunitetit të Energjisë 2018!

Studentët pasuniversitarë (master ose PhD), profesionistët e rinj nga institucionet qeveritare, kompanitë, think tanks dhe OJQ-të që janë të interesuara, ftohen të aplikojnë online deri më 31 mars 2018.

Aplikoni sot dhe kapni një shans për të fituar njohuri për sektorët e energjisë në kompleksitetin e tyre të plotë dhe sfidat e tranzicionit të energjisë.

Vendi: Kroaci

Periudha kur do zhvillohet shkolla verore: 25 Gusht-1 Shtator 2018

Kredite: 3 ECTS (për studentët e masterit)

Afati i aplikimit: vetëm online , deri në 31 Mars 2018

Tarifa: Nuk ka tarifë të caktuar për këtë shkollë verore

Për më shumë informacione, ju lutemi klikoni në këtë LINK

Leave a Comment