Shkollë verore falas në Bosnje Hercegovinë

Afati i aplikimit: 1 korrik 2017
Kush mund të aplikojë: pjesëmarrës nga Ballkani Perëndimor dhe vende të tjera të rajonit të EJL
Përfitimet: bursa të plota për të gjithë pjesëmarrësit

Qendra Rajonale e Arsimit dhe Informacionit (REIC) ka hapur  ftesat për shkollën e saj të 13-të Rajonale të Verës në Fojnica për 20 pjesëmarrës nga EJL që do të zhvillohet nga 20 gushti deri më 26 gusht.

Shkolla verore është organizuar në bashkëpunim me Fondin e hapur rajonal GIZ për Evropën Juglindore – Efiçienca e Energjisë, Projekti dypalësh i GIZ Promovimi i Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë në Bosnje dhe Herzegovinë dhe projekti GIZ Promovimi i Efiçiencës së Energjisë në BH.

Gjuha zyrtare e shkollës është gjuha angleze.

Kriteret e aplikimit:

Këtë vit, 20 pjesëmarrësit e përzgjedhur do të jenë nga:

I gjithë rajoni e Ballkanit Perëndimor;
Vende të tjera të rajonit të EJL.
Ata do të trajtojnë zhvillimin e ulët të emetimeve në rajonin e Ballkanit Perëndimor, me fokus të veçantë në energjinë e rinovueshme dhe efikasitetin e energjisë.

Programi i shkollës verore do të mbulojë elementët bazë për zhvillimin e emetimeve të ulëta nga sektorë të ndryshëm:

Gjenerimi i energjisë;
Strehimi;
Ndërtesat publike;
Transportit.
Do të organizohen gjithashtu vizita në terren në hidrocentrale të vogla dhe pompat e ngrohjes gjeotermale.

Nuk ka asnjë tarifë për pjesëmarrje. Organizatori do të ofrojë bursë të plotë për të gjithë 20 pjesëmarrësit. Bashkësia e plotë përfshin shpenzimet e akomodimit të plotë të bordit dhe vizitës studimore. Vetëm shpenzimet e transportit duhet të mbulohennga vetë pjesëmarrësit.

Si të aplikoni?

Afati i fundit për aplikim është 1 korriku.

Kandidatët e interesuar duhet tu dërgojnë CV-në e tyre në gjuhën angleze, si dhe dokumentet plotësuese mbështetëse (p.sh. letra e motivimit, çertifikatat e fituara etj.) organizatorëve.

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment