Shkolla verore e Komunitetit të Energjisë 2017

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë fton studentët që janë shumë të motivuar (master ose PhD), hulumtuesit nga të gjitha disiplinat e lidhura me energjinë, profesionistë të rinj nga institucionet qeveritare, kompanitë, grupet e ekspertëve dhe OJQ nga rajoni i Komunitetit të Energjisë në Shkollën 2 Verore të Komunitetit të Energjisë që do të  zhvillohet në Ohër nga 26 gushti deri më 2 shtator 2017.

Shkolla Verore Komunitetit të Energjisë ka për qëllim të nxisë zhvillimin e kompetencave të pjesëmarrësve në të gjitha temat që lidhen me energjinë me anë të një programi të dedikuar multi-disiplinore. Shkolla Verore është mbështetur nga një rrjet i institucioneve akademike dhe kërkimore nga Komuniteti i Energjisë dhe përtej.

Vendi ku do të zhvillohet: Qendra Kongresi – Ohrid, Ohrid, Maqedonia

Data: 26 Gusht, 2017 – 02 Shtator, 2017

Kohëzgjatja: 1 javë

Organizator: Sekretariati i Komunitetit të Energjisë

Të ftuar: Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Informacionit Teknologji, Shkup, (Feit)

Kredite: 3 ECTS (për studentët e masterit)

Afati për aplikim: vetëm online, 31 mars 2017

Tarifat: Asnjë tarifë për shkollim nuk është e nevojshme
KOSTOT

Pjesëmarrja në Shkollën Verore është e lirë për të gjithë pjesëmarrësit (duke përfshirë shkollim dhe shpenzimet e akomodimit në Ohër). Shpenzimet e udhëtimit mbulohen nga pjesëmarrësit.

KONTAKT
Z. Adrian JASIMI
Koordinator i Shkollës Verore

adrian.jasimi@energy-community.org

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment