10 bursa për të marrë pjesë në shkollën verore në Serbi

Afati i aplikimit: 13 Mars 2017

Kush mund të aplikojë: pjesëmarrës nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Qipro, Izraeli, Irlanda e Veriut, dhe Palestina

Vendi: 25 Qershor – 2 korrik 2017 në Beograd, Serbi

Përshkrim
Me mbështetjen e Fondit Evropian për Ballkanin (EFB), po ofrohen 10 bursa për aplikantët të fuqishëm për të marrë pjesë në Shkollën Verore Ndërkombëtare të 2017 në Studime Krahasuese të Konfliktit. Shkolla verore 2017 do të mbahet në Fakultetin e Medias dhe Komunikimit në Beograd, nga 25 qershor deri më 2 korrik, 2017.

Kriteret e aplikimit:

Mund të aplikojnë 1ytetarët nga Ballkani Perëndimor për të përfshirë: Shqipërinë, Bosnje-Hercegovinën, Kroacinë, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë.
Shtetasit nga vendet e tjera brenda dhe pas konfliktit që përfshijnë: Qipron, Izraelin, Irlandën e Veriut, dhe Palestinën.

Kërkesat që duhen përmbushur:

CFCCS do të marrë aplikime nga studentët e diplomuar ;

Studentët BA  të cilët do të fillojnë vitin e fundit të studimeve gjatë vitit akademik 2017/18 ose janë diplomuar këtë vit akademik;

Aktivistët e shoqërisë civile dhe / ose punëtorët, të cilët janë të angazhuar në punë për një organizatë të shoqërisë civile [me të paktën 2 vjet përvojë];

Aktivistët / punëtorët e OJQ-ve mund të jetë aktualisht edhe studentë, apo të mbajnë tashmë një diplomë akademike; dhe aktivistë të pavarur me një CV të fortë.

Çfarë ofron bursa?

Përfituesve të bursave EFB nga Ballkani Perëndimor mund tu ofrohet një dokument i heqjes së shkollimit dhe / ose strehimit për kohëzgjatjen e Shkollës Verore dhe / ose shpenzimet e udhëtimit (me autobus për / nga Beogradi) , gjithashtu dhe aplikantëve nga vendet e tjera.

Bursa nuk do të mbulojë shpenzimet e udhëtimit në / nga Beogradi, si dhe kostot e aplikimit për vizë serbe nëse kërkohet.

Si të aplikoni?

Dërgoni formularin e aplikimit në internet të cilën e gjeni këtu;

Një letër të fortë rekomandimi nga këshilltari juaj akademik ose mbikëqyrësit, shkruar posaçërisht për Shkollës Verore

Aplikimi duhet dërguar direkt nga këshilltari juaj / eprorit të Koordinatorit Shkollës Verore, Aleksandar Skundriç në aleks@cfccs.org ;

Pas shqyrtimit të aplikimit tuaj, mund të bëhet një intervistë në Skype

 

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment