Seminar tre ditor në Bruksel

Afati i aplikimit: 20 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: gazetarë të rinj nga vendet e BE-së dhe jo anëtare të BE-së
Vendi: 6 – 18 tetor 2017 në Bruksel, Belgjikë

Dita Evropiane e të Drejtave të Medias (EYMD) është një nga ngjarjet më të mëdha në Evropë kushtuar gazetarëve të rinj. Këtë vit do të zhvillohet në selinë e Parlamentit Europian në Bruksel. Pjesëmarrësit do të përjetojnë tri ditë seminar mediale, diskutime politike, prodhim mediatik dhe njohuri të paçmueshme në Parlamentin Evropian dhe mjedisin ndërkombëtar të medias. Ata do të bashkëveprojnë me politikanët e nivelit të lartë evropian, gazetarët dhe ekspertët profesionalë dhe do të angazhohen në shkëmbimet ndërkulturore përmes prodhimit praktik të medias.

Gjatë seminaret tre-ditor, secili gazetar i ri do të punojë për të prodhuar një raport mbi temën e seminarit përmes zgjedhjeve të tyre – me foto, radio, video (video-marrje dhe prodhim televiziv), multimedia, dhe dizajn grafik / layout. Me rastin e dhjetë vjetorit të ngjarjes, të gjithë pjesëmarrësit do të kenë mundësi të fitojnë çmimin e Jubileut EYMD në disa kategori.

Kriteret e aplikimit:

Shtypi Evropian i Rinisë fton aplikantët të bëhen një nga 90 gazetarët e rinj (86 BE + 4 jo-BE), të moshës nga 18 deri në 30 vjeç, të cilët do të raportojnë nga Parlamenti Europian në Bruksel në kuadër të Ditës Evropiane të të Drejtave të Medias (EYMD) në mes të 16 dhe 18 tetorit 2017. Mund të aplikojnë gazetarë të rinj nga vendet e BE-së dhe jo anëtare të BE-së.

Si të aplikoni?

Ju lutem aplikoni duke plotësuar këtë formular. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi dërgoni një email me subjektin “EYMD 2017 questions” në questions@youthmediadays.eu.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment