Seminar për gazetarë në Gjermani

Seminar për gazetarë me njohuri në gjuhën gjermane ++

Data: 15-29 Shtator
Afati i aplikimit: 31 Korrik

Gazetarët me njohuri në gjuhën gjermane mund të aplikojnë deri më 31 korrik për pjesëmarrjen në një seminar të organizuar nga Fondacioni Sakson për Kualifikimin e Medias. Seminari zhvillohet në Leipzig më 18 – 29 shtator.
Në përmbajtjen e seminarit janë: strukturat dhe mënyra e punës në televizion, radio, median e shkruar dhe online në sistemin dual mediatik në Republikën Federale Gjermane. Krahas kualifikimit profesional në fokus është edhe shkëmbimi me njëri-tjetrin. Seminari u drejtohet gazetarëve nga Evropa Qendrore dhe Lindore.

Për më shumë informacion mbi aplikimin dhe programin klikoni këtu

Leave a Comment