Seminar ndërkombëtar për të rinjtë në Austri, Vienë

Kush mund të aplikojë: të rinj të moshës 18-30 vjeçare, shtetas të një prej 47 vendeve anëtare të Këshillit të Evropës

Afati i aplikimit:  14 Mars 2016

Eventi: 20-24 Prill 2016 – Vienë, Austri

Përshkrimi

Seminari ndërkombëtar fokusohet kryesisht në evidentimin e problemeve të krizës së refugjatëve. Kjo do të ndodhë me një përzierje të metodologjive formale dhe jo-formale të mësimdhënies dhe takimi me ekspertë për këtë çështje. E bashkëorganizuar nga JEF Europe dhe JEF Austria, seminari ndërkombëtar “Evropianët, Emigrantët, të gjithë në të njëjtën varkë” do të zhvillohet në 20 – 24 prill në Vjenë.

Kriteret

Kostot

  • Tarifë pjesëmarrje: 100 Euro (50 Euro për vendasit dhe për ata që nuk kanë nevojë akomodimin);
  • 8 bursa me vlerë 70 Euro do të ofrohen bazuar në cilësinë e përgjigjes për motivimin e aplikantit;
  • Rimbursim i udhëtimit: 70% e kostove të udhëtimit (maksimumi  150 Euro).

Si të aplikoni?

Për të aplikuar ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit. Nëse keni pyetje, ju lutemi drejtojini në këtë adresë e-maili: info@jef.eu

Për të tjera informacione, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare në këtë LINK.

 

COMMENTS

Leave a Comment