Seminar ndërkombëtar mbi Holokaustin

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017
Kush mund të aplikojë: studentët e nivelit BA, MA, dhe studentët e  doktoraturës të cilët janë të regjistruar në disiplina akademike përkatëse në kolegje dhe universitete
Vendi: 8-12 janar 2018, Washington, DC

Qendra Jack, Joseph dhe Morton Mandel për Studime të Avancuara të Holokaustit në Muzeun Memorial të Holokaustit të Shteteve të Bashkuara ka hapur aplikimet për seminarin ndërkombëtar “Një Hulumtim Hyrje në Jetën Çifute dhe Holokaustin në Bashkimin Sovjetik”. Ky seminar do të zhvillohet më 8-12 janar , 2018, në Muzeun Memorial të Holokaustit të Shteteve të Bashkuara në Uashington, DC.

Ky seminar do të njohë studentët  me tema, çështje dhe burime kryesore, që lidhen me studimin e jetës çifute dhe Holokaustit në Bashkimin Sovjetik, duke përfshirë jetën para luftës, evakuimin, vrasjet në masë, shpëtimin, dhe çështjet e përkujtimit dhe kujtesës, me një fokus të dukshëm gjeografik në Ukrainë. Studiuesit e Qendrës Mandel do të udhëheqin diskutimet dhe seminari do të përfshijë analizat e grupeve të shumë prej llojeve të materialeve primare të disponueshme në koleksionet e Muzeut. Përveç kësaj, pjesëmarrësit do të kenë mundësi të eksplorojnë bibliotekën e gjerë të Muzeut, arkivimin dhe koleksionet e tjera.

Kriteret e aplikimit:
Muzeu mirëpret aplikimet ndërkombëtare nga studentët e nivelit BA, MA, dhe studentët e  doktoraturës të cilët janë të regjistruar në disiplina akademike përkatëse në kolegje dhe universitete

Kostot e pjesëmarrjes:
Pjesëmarrësve u kërkohet të marrin pjesë në kohëzgjatjen e plotë të seminarit. Çmimet do të përfshijnë koston e udhëtimit të drejtpërdrejtë në dhe nga Uashington DC; Strehim i përbashkët për kohëzgjatjen e seminarit; dhe ushqime të zgjedhura.

Si të aplikoni:
Të gjitha materialet e aplikimit duhet të dorëzohen deri të premten, më 15 shtator 2017. Aplikantët do të njoftohen për vendimet e përzgjedhjes deri më 29 shtator 2017.

Për të aplikuar, regjistrohuni këtu.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi shkruani në: ejakel@ushmm.org.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment