Seminar kërkimor në Amerikë

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017
Kush mund të aplikojë: kandidatët e PhD, puna e të cilëve mbulon historinë, politikën ose kulturën e Shteteve të Bashkuara
Vendi: Middleburg, Holandë

RIAS do të organizojë një Seminar për Hulumtime në Historinë Amerikane për studentët aktual të doktoraturës, puna e të cilëve mbulon historinë, politikën ose kulturën e Shteteve të Bashkuara.
Edicioni i ardhshëm i seminarit do të mbahet më 15-17 nëntor 2017.

Pjesëmarrësit do të paraqesin dokumentet e tyre dhe do të kontekstualizojnë atë brenda projektit të tyre të kërkimit në 10 minuta. Çdo prezantim pasohet nga një diskutim në grup prej rreth 40 minuta, duke ofruar një mundësi për reagime të gjera. Dokumentet kërkimore do të shpërndahen para seminarit.

Kriteret e aplikimit:

Pranohen aplikimet nga kandidatët hulumtimi i të cilëve mbulon çdo aspekt të kulturës, shoqërisë, politikës, marrëdhënieve të jashtme të SHBA-ve në shekujt 19 dhe 20;
Propozime për dokumente kërkimore, ose për letrat që japin një pasqyrë të projektit Ph.D. në tërësinë e saj.

Përfitimet:
Aplikuesit të cilëve u janë përzgjedhur letrat kërkimore për seminarin do të ftohen të marrin pjesë;
Akomodimi dhe ushqimi në Middelburg do të mbulohen nga RIAS;
Aplikantët pritet të mbulojnë shpenzimet e tyre të udhëtimit.

Si të aplikoni?

Aplikantët janë të ftuar të paraqesin propozimet e tyre, të përbërë nga një abstrakt me 300 fjalë dhe një CV, jo më vonë se të premten, më 15 shtator 2017, tek koordinatori i seminarit, Dr Cees Heere, në c.heere@zeeland.nl.

Ata që përzgjidhen për të marrë pjesë duhet të përgatiten të dorëzojnë një letër të plotë (deri në 7,500 fjalë) deri më 30 tetor 2017. Letrat do të qarkullojnë paraprakisht dhe secili pjesëmarrës pritet të japë përshtypje për letrat e tjera ose të njihet me to Më parë.

Për më shumë informacion kontaktoni koordinatorin e projektit ose klikoni këtu.

Leave a Comment